Pravila korišćenja i politika privatnosti

PRAVILA KORIŠĆENJA

Kako biste bili u mogućnosti da koristite usluge portala Pronalazač, neophodna je besplatna registracija profila u bazi portala. Registrovani korisnik sajta može postavljati oglase ili koristiti sistem elektronskog kontakta sa drugim korisnicima portala.

Registrovani korisnik sajta mora biti osoba starija od 16 godina.

Korisnik portala Pronalazač može imati samo jedan registrovani nalog. Registrovani korisnik prihvata mogućnost kontakta putem telefona ili e-maila u cilju realizacije oglašenog proizvoda ili usluge.

Registrovani korisnik portala prihvata da će sadržaj njegovog oglasa i svi uneti podaci zajedno sa slikama i kontakt informacijama biti objavljeni na internet stranicama portala Pronalazač te da će iste biti javno dostupne svima na internetu.

Oglasi koje postavlja registrovan korisnik moraju biti u skladu sa zakonom o oglašavanju, zakonom o autorskim i srodnim pravima. U suprotnom, oglasi će biti obrisani uz pismeno elektronsko obaveštenje korisnika.

Portal Pronalazač ne posreduje u razmeni robe i usluga među korisnicima portala. Svaki dogovor o realizaciji između korisnika portala Pronalazač je na sopstveni rizik, tako da portal Pronalazač neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između dva ili više korisnika. 


OGRANIČENJA I ZABRANE

Zabranjeno je oglašavati zakonom nedozvoljene radnje.

Zabranjeno je oglašavati se lažno, neistinito ili dovoditi u zabludu druge korisnike sajta.

Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.

Zabranjeno je oglašavati alternativne nepriznate medicinske postupke, opojne droge i njihovo korišćenje.

Prilikom postavljanja oglasa, korisnici sajta moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je ponavljati identičan ili sličan oglas više puta (SPAM). Slični oglasi su oni oglasi koji kao predmet imaju identičan proizvod ili uslugu.

Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi pozicioniranja na prvim stranicama kategorija. Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim, odnosno neprikladnim kategorijama.

Zabranjeno je slanje  poruka sa uvredljivim sadržajem drugim korisnicima.

Zabranjeno je slanje SPAM poruka, odnosno više puta ponovljenih poruka koje nisu u vezi sa proizvodom ili uslugom koju korisnik oglašava.

Zabranjeno je slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi internet servisi, portali i oglašivači.

Korisnici se pozivaju na oprez prilikom međusobne komunikacije, kako ne bi došlo do zloupotrebe ovih pravila.


ZAŠTITA I PRIVATNOST PODATAKA

Podaci unešeni prilikom registracije korisnika se čuvaju u bazi podataka i koriste se za ostvarivanje, odnosno, kontrolu bezbednosti oglašavanja na portalu Pronalazač.

Pronalazač se obavezuje da podatke registrovanih korisnika neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju povrede zakonske regulative ili u slučaju teškog kršenja uslova korišćenja portala. Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja moguće je izricanje opomene i privremene odnosno trajne blokade naloga na portalu Pronalazač.

Korisnici portala Pronalazač čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo na nadoknadu štete zbog eventualnih gubitaka nastalih ovom blokadom.


ODGOVORNOST I DOSTUPNOST INFORMACIJA

Ako zbog eventualnih tehničkih ili  operativnih problema portal Pronalazač ne bude aktivan ili dostupan određenom broju korisnika, tokom određenog vremenskog perioda, u tim slučajevima, portal Pronalazač nije odgovoran ni u kom pogledu za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja oglasa.

Pronalazač zadržava diskreciono pravo da iz bilo kog razloga ne objavi oglas.


ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Pronalazač isključuje sopstvenu odgovornost za sadržaj na svojoj internet stranici u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, internet servis Pronalazač nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za privatne poruke.
U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, internet servis Pronalazač nije odgovoran za sadržaj podataka u sopstvenoj bazi podataka, a koji su objavljeni na samom portalu.
U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, internet servis Pronalazač nije odgovoran za sadržaj drugih portala, u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama postavljaju linkove koji vode ka drugim internet stranicama.
U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, internet servis Pronalazač nije odgovoran niti dužan da pregleda podatke koji su skladišteni, preneseni ili javno dostupni, a postavljeni od strane trećeg lica, odnosno, da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika.

Pronalazač ne daje nikakve garancije u vezi sa bilo kojim proizvodima ili uslugama oglašenim na ovom portalu, te na taj način ne može biti odgovoran za eventualnu pričinjenu materijalnu ili nematerijalnu štetu.

Informacije na portalu Pronalazač mogu biti netačne ili sadržati štamparske greške. Sve informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštavanja druge strane.


POLITIKA PRIVATNOSTI LIČNIH PODATAKA

Pronalazač ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke svojih korisnika osim osnovnih podataka koje korisnici svojom voljom publikuju prihvatajući pravila korišćenja sajta (npr. ime, prezime, lokaciju, kontakt informacije, i slično).

Pronalazač ne ustupa, niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima osim na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije, u skladu za Zakonom.

Svi podaci korisnika servisa Pronalazač su zaštićeni enkripcijom.


POLITIKA PRIVATNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA

Da bi aktivno učestvovali u analiziranju korisničkih navika i ukupnom poboljšanju servisa, portal Pronalazač koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (Google).

Google Analytics koristi tekstualne fajlove (cookies) koji se smeštaju na računar korisnika, a uz pomoć kojih portal Pronalazač ima uvid u način korišćenja sajta i način na koji mu korisnici pristupaju.

Sve informacije koje se na ovaj način prikupljaju o vašem korišćenju portala Pronalazač (uključujući i vašu IP adresu, ali bez vaših ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Google-a na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD-a. Google koristi ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta, kreiranja izveštaja o aktivnostima na portalu za potrebe Pronalazača, kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na portalu Pronalazač i upotrebom interneta.

Google će možda proslediti ove informacije trećim licima, u situacijama u kojima zakon tako nalaže ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Google neće povezati vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti vaše lične podatke. Možete isključiti upotrebu cookies-a odabirom odgovarajućih podešavanja u vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite portal Pronalazač u njegovoj punoj funkcionalnosti. Korišćenjem portala Pronalazač pristajete na obradu svojih podataka preko Google-a, na opisani način i u gorenavedene svrhe.

izrada internet prodavnice